Smoothie Kiwi Ananas Limetka


Smoothie Kiwi Ananas Limetka

Ilość kalorii w 100g produktu to 63 kcal
Informacje dotyczące produktu: Smoothie Kiwi Ananas Limetka